Apie mus

Kas mes esame?

Lietuvos sveikuolių sąjunga – organizacija,  puoselėjanti tautos išminčių suformuluotą holistinės sveikatos sampratą, jungianti žmones, besirūpinančius savo sveikata ir skleidžiančius sveikos gyvensenos žinias.

Lietuvos sveikuolių sąjunga vienija 65 sveikos gyvensenos klubus ir daugiau nei sveika gyvensena besidominčių 3000 narių.

Į kokias žmonių grupes orientuota mūsų veikla?

1. LSS nariai.
2. Nevyriausybinės organizacijos ir neformalūs judėjimai;
3. Valstybinės organizacijos, veikainčios sveikos gyvensenos srityje

Kokia mūsų veikla?

– LSS nariams teikiame finansinę ir metodinę pagalbą bei žinias organizuojant renginius;

– Organizuojame respublikinius renginius skatindami savanorystę: ruonių šventė, festivalis „Sportas visiems“, sveiko maisto šventė, LR prezidento taurės turnyras, vasaros stovykla;

– Bendradarbiaujame su valstybinėmis organizacijomis įgyvendinant idėjas visuomenės sveikatinimo srityje;

– Kartu su sveika gyvensena besidominčiomis organizacijomis ir neformaliais judėjimais vykdome bendrus projektus;

– Vienydami žinomiausius sveikos gyvensenos autoritetus Lietuvoje ir pasitelkdami jų profesines bei praktines žinias mokome žmones sveikai gyventi, įveikti negalias ir stiprinti savo sveikatą taikant holistinės sveikatos puoselėjimo metodus ir priemones. Tai darome rengdami sveikatos mokyklas, seminarus ir konferencijas, vesdami paskaitas;

– Patys demonstruojame sveiko gyvenimo pavyzdžius ir dalijamės įgyta patirtimi bei pasiekimais tarpusavyje, televizijos, radijo, spaudos ir interneto pagalba;

– Tautos sveikatos klausimais atvirai, tiesiai ir aiškiai reiškiame savo poziciją.

Lietuvos sveikuolių sąjungos valdyba 2011-03-04 – 2014-03-04