E-parduotuvės taisyklės

Elektroninės parduotuvės www.sveikuoliai.lt pirkimo ir pardavimo taisyklės

1.1. Pardavėjas – Asociacija „Lietuvos sveikuolių sąjunga“, Įm.kodas 191616227, adresas: Vytauto pr. 74, Palanga. El. p. info@sveikuoliai.lt, kurios prekės ir paslaugos yra parduodamos svetainėje www.sveikuoliai.lt  ir kuri yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir paslaugas svetainėje www.sveikuoliai.lt.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui www.sveikuoliai.lt svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo
sutarčiai.

1.5. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi svetainėje www.sveikuoliai.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

1.6. Mokymai – Paskaita, pranešimas, seminaras ar kitos formos edukacinis užsiėmimas, kurį įsigyja Pirkėjas ir kuris vyksta gyvai ir/arba tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba iš anksto nufilmuotame vaizdo įraše.

1.7. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.

I. Bendrosios nuostatos

 1. www.sveikuoliai.lt elektroninės parduotuvės (toliau – SVEIKUOLIAI.LT) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Elektroninėje parduotuvėje.
 2. SVEIKUOLIAI.LT turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą SVEIKUOLIAI.LT parduotuvei, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, o paslaugų teikimo atveju su paslaugų teikimo nuostatais. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu SVEIKUOLIAI.LT parduotuvei, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. SVEIKUOLIAI.LT atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Asmens duomenų tvarkymas ir privatumo politika

 1. Asociacija „Lietuvos sveikuolių sąjunga“, Įm.kodas 191616227, adresas: Vytauto pr. 74, Palanga. El. p. info@sveikuoliai.lt yra duomenų valdytoja, atsakinga už asmenų, dalyvaujančių renginiuose ir perkančių prekes bei paslaugas, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. Asociacija „Lietuvos sveikuolių sąjunga“ taip pat yra interneto svetainės SVEIKUOLIAI.LT valdytoja.
 3. Klientui užsakant prekes ar paslaugas (seminarai ir kelialapiai į stovyklas), turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui ar paslaugos suteikimui būtini duomenys. SVEIKUOLIAI.LT patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių ir paslaugų užsakymo ir pristatymo tikslais. SVEIKUOLIAI.LT įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus SVEIKUOLIAI.LT partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 4. Pirkėjas patvirtina, jog jis yra pilnametis (nepilnamečiai asmenys gali disponuoti tik savo asmeninėmis lėšomis tėvams ar teisėtiems globėjams pritarus) ir turi teisę užsakyti prekes SVEIKUOLIAI.LT parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, SVEIKUOLIAI.LT atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
 5. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant SVEIKUOLIAI.LT parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
 6. SVEIKUOLIAI.LT patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai. Informacija apie Pirkėjo vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu Pirkėjas su tuo iš anksto sutinka.
 7. Kiekvienas Pirkėjas užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 8. Klientų duomenys saugomi:
  1. duomenys apie kliento telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo Kliento pirkimo patvirtinimo dienos;
  2. duomenys apie Pirkėjo vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą – statistikos / istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
  3. duomenys apie Pirkėjo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
  4. Pirkėjas turi teisę prašyti, kad Asociacijos „Lietuvos sveikuolių sąjunga“ leistų susipažinti su Pirkėjo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą. – Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, Pirkėjas turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę Pirkėjas gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu: info@sveikuoliai.lt
  5. Pirkėjas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Asociacijos „Lietuvos sveikuolių sąjunga“ veiksmų (neveikimo), kuriais, Pirkėjo nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.
 9. SVEIKUOLIAI.LT yra Asociacijos „Lietuvos sveikuolių sąjunga“, Įm.kodas 191616227, adresas: Vytauto pr. 74, Palanga. El. p. info@sveikuoliai.lt, interneto svetainė, kurioje siekiama šviesti visuomenę sveikatingumo klausimais, naudoti ją kaip registravimo į renginius platformą bei internetinę parduotuvę. Privatumo politika nustato, kaip viešoji įstaiga tvarkys svetainės www.manobegimas.lt lankytojų duomenis ir užtikrina lankytojų asmeninės informacijos saugumą. Su privatumo politika galite susipažinti čia.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Pirkėjas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes ar paslaugas. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. SVEIKUOLIAI.LT patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų
  apsaugai.
 3. Toliau Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo SVEIKUOLIAI.LT parduotuvėje būdų (plačiau – IV Taisyklių skyriuje).
 4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą SVEIKUOLIAI.LT. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su SVEIKUOLIAI.LT parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Pirkėjas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas SVEIKUOLIAI.LT. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna SVEIKUOLIAI.LT. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir SVEIKUOLIAI.LT yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai SVEIKUOLIAI.LT gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
 6. Klientui pateikus užsakymą, SVEIKUOLIAI.LT sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. SVEIKUOLIAI.LT gavus pranešimą iš banko, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir SVEIKUOLIAI.LT vykdymo pradžios momentu.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas SVEIKUOLIAI.LT duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 10. Elektroninėje parduotuvėje SVEIKUOLIAI.LT Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

IV.  Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2. SVEIKUOLIAI.LT nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 3. Pirkėjas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su visais privalomais mokesčiais.
 5. SVEIKUOLIAI.LT parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu SVEIKUOLIAI.LT, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl SVEIKUOLIAI.LT ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. SVEIKUOLIAI.LT per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Pirkėjas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. SVEIKUOLIAI.LT įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
  1.  Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, SVEIKUOLIAI.LT įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  2.  SVEIKUOLIAI.LT įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
  3. SVEIKUOLIAI.LT įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. SVEIKUOLIAI.LT  neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame SVEIKUOLIAI.LT.
  4.  SVEIKUOLIAI.LT visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
  5.  Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, SVEIKUOLIAI.LT įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
  6.  Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš SVEIKUOLIAI.LT parduotuvėje nurodytu būdu: pavedimu per Bankinio pavedimo iniciavimo sistemą, debeto (kredito) kortele Visa arba Mastercard ar kitu saugiu ir tinkamu būdu nurodomu atsiskaitymo lange.
 2. Jeigu Pirkėjas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik SVEIKUOLIAI.LT gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių grąžinimo tvarka ir pinigų gražinimo tvarka 

 1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
 2. Tokią teisę Pirkėjas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Pirkėjas ar kitas jo įpareigotas asmuo priima produkciją. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Pirkėjas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
 3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
  1. nebuvo naudojamos;
  2. nebuvo sugadintos;
  3. išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
  4. neprarado prekinės išvaizdos.

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje. Pirkėjas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti SVEIKUOLIAI.LT prekių įsigijimo dokumentus.

 1. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui susisiekus su SVEIKUOLIAI.LT darbuotojais el. paštu info@sveikuoliai.lt. Pirkėjas teikdamas prašymą turi pateikti pirkimo faktą įrodantį dokumentą, taip pat nurodydamas kokius daiktus grąžina arba keičia ir dėl kokios priežasties.
 2. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti SVEIKUOLIAI.LT tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą SVEIKUOLIAI.LT banko sąskaitą.
 3. Tais atvejais, kai SVEIKUOLIAI.LT neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
 4. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.
 5. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.
 6. Klientai prekes grąžina savo lėšomis.
 7. Individualių užsakymų grąžinimai ir/ar keitimai negalimi.
 8. Pinigai už grąžintas prekes Pirkėjams pervedami per 14 k.d. nuo prekių grąžinimo momento (prekes atsiėmus Pardavėjui). Pinigai pervedami į tą pačią atsiskaitomąją sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.

VII. Sumokėto avanso ir dalyvio mokesčio gražinimo tvarka 

 1. Sumokėtas avansas ir Pirkėjo mokestis už Lietuvos sveikuolių sąjungos seminarus, stovyklas ir kitus renginius (toliau – Renginiai) grąžinamas tokia tvarka:
  1. kai paslauga, seminaras ar stovykla atšaukiami gražinamas 100 % avanso ir Pirkėjo mokesčio dydžio suma, jei tokia buvo sumokėta,
  2.  jei pirkėjas atšaukia rezervaciją likus daugiau nei 6 mėnesiams iki Renginio pradžios datos grąžinama 75 % avanso dydžio suma, grąžinama visa likusi Pirkėjo mokesčio dalis, jei tokia buvo sumokėta;
  3. jei pirkėjas atšaukia rezervaciją likus mažiau nei 6 mėnesiams, bet daugiau nei 3 mėnesiui iki Renginio pradžios datos grąžinama 25 % avanso dydžio suma, grąžinama 50 % Pirkėjo mokesčio dalis, jei tokia buvo sumokėta;
  4. jei pirkėjas atšaukia rezervaciją likus mažiau nei 3 mėnesiams, bet daugiau nei 1 mėnesiui iki Renginio pradžios datos grąžinama 10 % avanso dydžio suma, grąžinama 25 % Pirkėjo mokesčio dalis, jei tokia buvo sumokėta;
  5. jei pirkėjas atšaukia rezervaciją likus mažiau nei 1 mėnesiui iki Renginio pradžios datos avanso dydis negrąžinamas, grąžinama 10 % Pirkėjo mokesčio dalis, jei tokia buvo sumokėta.
 2. Pirkėjas turi teisę perleisti teisę dalyvauti renginyje kitam asmeniui.
 3. Pirkėjas turi teisę atšaukti rezervaciją likus ne mažiau 7 dienoms iki seminaro ar stovyklos pradžios. Sumokėtas avansas nėra grąžinamas (žr. 12 punktą).

VIII. Prekių pristatymas

 1. SVEIKUOLIAI.LT įsipareigoja prekes išsiųsti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 4 darbo dienas (arba kitais terminais nurodytais prie atskirų produktų) nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui (prieš šventiniais laikotarpiais pristatymo terminas gali ilgėti iki 8 d. d.). Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai SVEIKUOLIAI.LT sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.
 2. Pirkėjas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo adresą, asmenį, kuris priims prekes.
 3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti SVEIKUOLIAI.LT pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 4. Prekės, užsakytos SVEIKUOLIAI.LT internetinėje parduotuvėje, pristatomos tik registruotu paštu arba kitais svetainėje siūlomais būdais.
 5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių neatsiėmus prekių, prekės grąžinamos SVEIKUOLIAI.LT, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, SVEIKUOLIAI.LT visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti SVEIKUOLIAI.LT elektroniniu paštu visais atvejais jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
 7. Visais atvejais, kai Klientui atsiėmus prekes, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Pirkėjas privalo atsiėmimo lape nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Pirkėjas privalo įgyvendinti dalyvaujant asmeniui perduodančias prekes. Tokių veiksmų neatlikus, SVEIKUOLIAI.LT atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
 8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai SVEIKUOLIAI.LT.
 9. Siuntos siunčiamos per paštomatus saugomos siuntų terminaluose 7 (septynias) dienas. Klientui neatsiėmus siuntos nuo SMS gavimo apie siuntos pristatymą per septynias dienas, siunta grįžtą atgal pardavėjui. Klientui pakartotinai prašant išsiųsti siuntą, jis privalo SVEIKUOLIAI.LT padengti 2,6€ papildomas siuntimo išlaidas.
 10. Kliento neteisingai įrašytas telefono numeris, kuriuo jis negavo SMS žinutės apie siuntos pristatymą į paštomatą, neatleidžia nuo prievolės 9 p. įrašytos sumos atlyginti SVEIKUOLIAI.LT pageidaujant iš naujo išsiųsti siuntą.

IX. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai SVEIKUOLIAI.LT turi būti teikiami elektroniniu paštu  info@sveikuoliai.lt arba telefonu Nr. +370 648 00948.
 2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir SVEIKUOLIAI.LT vyksta valstybine kalba.
 3. Pirkėjas turi teisę, sudaręs prekių pirkimo-pardavimo sutartį, per 14 dienų jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos Klientui. Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo sąlygos aptartos VI skyriaus 12 punkte.
 4. Tokią savo galimybę Pirkėjas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
 5. SVEIKUOLIAI.LT, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.
 6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
 7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.sveikuoliai.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

X.  Baigiamosios nuostatos  

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir SVEIKUOLIAI.LT perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl SVEIKUOLIAI.LT įsigytos prekės/paslaugos iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr.

2023-12-01 Taisyklių redakcija

Taisyklių redakciją galiojusią iki 2023 11 22 galite rasti ČIA.

Scroll to Top

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.