ISTORIJA

Ryškiausi sveikuolių įvykiai bei atsiminimai

1988 m. E.Girčio (1933-2010), M.Adamavičiūtės  ir kitų veiklių žmonių dėka ir atsirado pirmoji sveikatos mokykla, kuriai vadovavo gydytoja iš Maskvos Galina Šatalova.

1990 m. sausio 13 d. buvo įkurta Kūno kultūros ir sveikatos sąjunga. Gausus būrys – apie 400 bendraminčių susirinko Vilniaus geležinkeliečių kultūros rūmuose ir susivienijo bendrai veiklai.

1. Buvę oficialūs pavadinimai:

– 1990 m. sausio 13 d. Vilniuje buvo įkurta Kūno kultūros ir sveikatos sąjunga. Iniciatoriai:  Dainius Kepenis, Vincas Dineika, Eduardas Girčys, Eugenija Guogienė,  Ksavera Vaištarienė, Mečislava Adamavičiūtė, Laima Budrienė, Danguolė ir Juozas Vasiliauskai, Auksė  Narvilienė.
 1990 m. gegužės 12 d. II-ajame sveikos gyvensenos judėjimo entuziastų suvažiavime buvo pervardinta į Lietuvos Karolio Dineikos sveikatos sąjungą. Patvirtinta LSS programa, įstatai, rezoliucijos.
– 1996 m. vasario mėn. 23 d., Palangoje, VI – jame suvažiavime, pervardinta į Lietuvos sveikuolių sąjungą.

2. Organizacijos tipas

Lietuvos sveikuolių sąjunga – visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, turinti juridinio asmens statusą, puoselėjanti tautos išminčių suformuluotą holistinės sveikatos sampratą, jungianti žmones, besirūpinančius savo sveikata ir skleidžiančius sveikos gyvensenos žinias.

3.  Pagrindinės veiklos sritys, svarbiausi darbai (įvairiais laikotarpiais)

Svarbiausias Lietuvos sveikuolių sąjungos tikslas – ugdyti sveiką, harmoningą žmogų, atskleisti jo dvasines ir fizines galias ir galimybes, propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Kartu su kitomis žmogaus sveikata besirūpinančiomis organizacijomis kurti ir įgyvendinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo sistemą.

Pagrindinės veiklos sritis – švietimas ir sveikatingumo ugdymas. Sveikuolių sąjunga savo tikslus įgyvendina, kurdama ir organizuodama sveikatos mokyklų veiklą, švietėjišką veiklą (sveikatos mokyklas, seminarus, konferencijas, kursus, paskaitas), kūno kultūros ir sporto, sveiko maisto, grūdinimosi, etnokultūrinius renginius bei žmogaus darnos šventes, įvairius konkursus ir varžybas, sveikaturijos keliones, žygius, vasaros stovyklas, kurios vyksta įvairiais metų laikais.

Svarbiausi darbai:

1987 m. žiemą surengtos pirmosios grūdinimosi šventės Šilutėje, Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje.

1988 m. rugsėjo mėn. Lietuvos valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas (kūno kultūros valdybos viršininkas D.Kepenis) kartu su Vilniaus Juvenologų klubu (pirmininkas E.Girčys) surengė  pirmąją sveikatos mokyklą, kuriai vadovavo Eduardas Girčys (1933-2010) ir gydytoja iš Maskvos Galina Šatalova.

1988-1990 m. Lietuvoje buvo surengas 21-as sveikatos mokyklų kursas, vykęs Trakuose, Anykščiuose, Kaune, Šventojoje, Palangoje, Vilniuje.

1989 m. LSS surengė eilę konferencijų Vilniuje, Palangoje, Neringoje, kuriose su svečiais iš Rusijos propagavo sveikos gyvensenos idėjas.

1990 m. Palangoje įsteigta  pirmoji stacionarinė sveikatos mokykla, kuri jau išleido 457 laidas (2012-01)- per 26000 dalyvių iš 15 pasaulio šalių.

1991 m. surengta pirmoji Sveiko maisto šventė. Vyksta kasmet rugsėjo mėn. pabaigoje, joje yra dalyvavę per 500 dalyvių. Rengiant sveiko maisto patiekalų konkursus, propaguojami sveikatai naudingi natūralūs, ekologiškai švarūs maisto produktai ir iš jų pagaminti patiekalai, kuriamos naujos tradicijos. Atkreipiamas visuomenės dėmesys į mitybos kultūrą bei natūralių produktų svarbą sveikatai. Šventės dalyviai gali susipažinti su sveiko maisto patiekalų paruošimo technologijomis bei sveikos mitybos pagrindais, išmokti  gaminti patiekalus pagal rekomendacijas. Sveiko maisto patiekalų gaminimo kursų dalyviai įsisavina tausojančios kulinarijos iš įvairių daržovių, vaisių ir žolelių pagrindus. Šia tema rengiamų seminarų, paskaitų tikslas – supažindinti su naujausiomis, pasaulyje pripažintomis sveikos mitybos tendencijomis bei naujovėmis.

1991 m. suregta pirmoji šventė „Sportas visiems“, meditacijos šventė „Sveikata- dvasios pergalė“.

1992-1994 m. bendradarbiauta su „Sveikuolių pirmadienio“ laikraščiu.

1994 m. surengta pirmoji Palangos ruonių šventė, joje pasiektas Lietuvos rekordas besimaudančiųjų skaičiumi žiemą- 1680 dalyvių. Pagrindinis šventės tikslas – skleisti grūdinimosi, judėjimo idėjas ir sudaryti sąlygas palaikyti žvalumą, atsparumą ligoms, stiprinti sveikatą. 1994-2008 m. svarbiausiu šventės akcentu buvo 12 metrų plaukimo eketėje varžybos, kuriose dalyvavo sveikuoliai, sistemingai užsiiminėjantys grūdinimusi. Jų tikslas propaguoti žiemos plaukimą atviruose vandens telkiniuose, stiprinti varžybų dalyvių valią bei nustatyti greičiausius ir valingiausius ,,ruonius”. Taip pat siekiama pakeisti visuomenės požiūrį į baimę šalčiui. Seminarų ir konferencijų metu keičiamasi moksline-praktine informacija su užsienio šalių mokslininkais, dalijamasi patirtimi ir tyrimais dėl šalčio įtakos žmogaus sveikatai. Kiekvienais metais rengiamais 3 km nuotolio bėgimais skatinama propaguoti bėgimą šaltu metų laiku, taisyklingai kvėpuojant grūdintis šaltu oru bei pasiruošti “ruonių” maudynėms.

1995 m. Lietuvos sveikuolių sąjunga vasarį paskelbė sveikatos mėnesiu ir ši tradicija tęsiasi iki dabar.

1996 m. tarpininkaujant LTOK prezidentui Artūrui Poviliūnui įsteigta pereinamoji Prezidento taurė, skirta klubui, daugiausia išugdžiusiam sveikuolių. Prezidentūros parodytas dėmesys paskatino visas žinybas, institucijas ir visuomenę labiau susirūpinti kūno kultūra, sveika gyvensena, sveiku sportu.

1999 m. kartu su Visuomenės sveikatos ugdymo centru, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, asociacija ,,Sportas visiems” paskelbė vasarį sveikos gyvensenos mėnesiu. Lietuvos miestuose ar miesteliuose visą vaasario mėn. rengiami įvairūs teminiai renginiai (varžybos, paskaitos apie judėjimą, grūdinimąsi, kvėpavimą, sveiką maistą, ekologiją, fizinę ir dvasinę darną). Vyksta sveikos gyvensenos entuziastų susitikimai su sveikatos ugdymo, judėjimo organizatoriais ir specialistais.

1995-2005 m. surengtas žygis (bėgimas) iš visos Lietuvos į Anykščius “Laimės Žiburys“ balandžio mėn. viduryje. 1999 m. dalyvavo apie 1300 dalyvių. Tikslas: pagerbti Jono Biliūno atminimą, propaguoti bėgimą su poilsiu, ėjimą, biotransportą ir kitas judėjimo formas. Tuo pačiu norima atkreipti visuomenės dėmesį į Lietuvoje vis sparčiau augantį ligonių, savižudžių, nelaimingų žmonių skaičių ir ieškoti kelių, kaip spręsti šias problemas.
Nuo 1999 m. pavasario pradėtos kurti bendruomenių sveikatos mokyklos, kurios remiasi ,,Sanktijos” metodu. Jos iki šiol vedamos visoje Lietuvoje.

1999 m. su turistine agentūra ,,Ditma” pradėtos rengti sveikaturijos kelionės.
2004 m. surengta pirmoji tarptautinė sveikatos stovykla-mokykla Birštone.

2010 m. surengta pirmoji šeimų stovykla „Į laisvę”

2012 m. surengta pirmoji vaikų ir jaunimo stovykla „Laisvės kodas”

2014 m. surengta pirmoji regėjimo gerinimo stovykla Alytaus raj.

2015 m. surengta pirmoji stovykla paaugliams „Laukinis jaunimas”

2016 m. sveiko maisto šventėje pasiektas ilgiausio sveiko maisto stalo rekordas. Prie stalo vakarieniavo 200 žmonių.

2017 m. surengtos pirmosios Lietuvoje 25 m. plaukimo eketėje varžybos. Dalyvavo 25 dalyviai.

Kiti darbai:

Suburta ir išugdyta sveikos gyvensenos propaguotojų komanda, sudaryta beveik iš šimto entuziastų, mokslininkų, pedagogų, gydytojų. Jie per metus paskaito apie 1000 paskaitų, kuriose apsilanko per 10 000 tūkstančių Lietuvos gyventojų.
Sąjungos narių pastangomis ir lėšomis išleista 15 pavadinimų knygų, keletas žurnalų numerių ir daugybė specialių laikraščių, informaciniai biuleteniai.
Kiekvienais metais suorganizuojama dešimtys radijo ir televizijos laidų.
Rengiamos mokslinės – praktinės konferencijos, seminarai, sportinės varžybos, dalyvaujama tarptautinėse konferencijose, kongresuose, parodose tarptautiniuose projektuose.

1999 03 17 Nacionalinės sveikatos tarybos nutarimu Nr.1 iš esmės buvo pritarta ir palaikyta LSS sveikatos stiprinimo veiklos idėja bei rekomendavo kurti sveikatos stiprinimo programas pasitelkiant kitas organizacijas ir institucijas.

2000 m.  08 mėn. LSS iniciatyva pasirašytas MEMORANDUMAS su Lietuvos partijomis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dėl sveikos visuomenės ugdymo Lietuvoje.
Sveikuolių pedagogų iniciatyva daugelyje Lietuvos darželių ir mokyklų mokoma sveikos gyvensenos.

2016 m. spalio mėn. rinkimuose į LR Seimą išrinkti Sveikuolių sąjungos atstovai ir bendražygiai: Dainius Kepenis, Aurelijus Veryga, Algimantas Kirkutis.

4. Valdymo organai, buveinė.
1990-2011 Prezidentas, taryba, valdyba, viceprezidentai, gen sekretorius, buveinė – Vytauto g. 74, Palanga;
2011-2014, Prezidentas, valdyba, viceprezidentai, gen sekretorius, buveinė Priešaušrio g. 17, Palanga.

2014-2017,  Prezidentas, valdyba, viceprezidentai, gen sekretorius, buveinė Priešaušrio g. 17, Palanga.

5. Narystės formos, narių skaičius

Tikrieji nariai – visuomeninės organizacijos:
1990 m. – 8 klubai
2012 m. – 65 klubai
2016 m. – 66 klubai

Garbės nariai – fiziniai asmenys:

1990-05-12 Artūras Poviliūnas, Eduardas Girčys (1933-2010), Vytautas Nėnius, Justinas Marcinkevičius (1930-2011);
2011-03-05 suvažiavime paskelbtos dvi garbės narės: Eugenija Guogienė (a.a. 2019 m.), Ksavera Vaištarienė (a.a. 2020 m.).
2014-03-23 suvažiavime  paskelbti du garbės nariai: Vladas Vitkauskas, Kazimieras Ilginis.
2017-03-23 suvažiavime pakelbtas garbės prezidentas Dainius Kepenis, garbės nario vardas suteiktas Bronislavai Vasiliauskienei, Vytautui Mockevičiui, Zitai Stalauskienei, Algimantui Jusevičiui ir Janinai Vaizgielienei.

2020-09-06 suvažiavime garbės nario vardai suteikti: Nijolei Kaselienei, Danutei Kunčienei, Eligijui Valskiui, Gražinai Patrošienei, Petrui Sventickui, Leonorai Kalantienei.

6. Istorija (veikla, vadovai su vadovavimo metais, žymiausi veikėjai)

1990 01 13, Vilniaus steigiamasis suvažiavimas – prezidentu išrinktas Dainius Kepenis (Palanga); viceprezidentu – Vincas Dineika (Vilnius), 1990 m. gegužės mėn. išrinktas dar vienas viceprezidentas – Julius Morkūnas (Utena).
1993 02 26, Prezidentas – Dainius Kepenis; viceprezidentas – Petras Sventickas (Kaunas);
1994 05 26, Prezidentas – Dainius Kepenis; viceprezidentai Vincas Dineika (Vilnius) ir Jonas Liaučius (Panevėžys); generalinis sekretorius – Petras Sventickas (Kaunas);
1996 02 23, Prezidentas – Dainius Kepenis; viceprezidentais išrinkti Eugenija Guogienė (Vilnius), Kazimieras Ilginis (Panevėžys); sekretoriumi – Vidmantas Varnas, koordinatore – Elytė Pauliukienė;
Nuo 1996 08 01 – koordinatoriumi paskirtas ir nuo 1997 02 01 pervardintas generaliniu sekretoriumi Eligijus Valskis (Tauragė);
1999-2002 Prezidentas – Dainius Kepenis; viceprezidentais išrinkti Eugenija Guogienė (Vilnius), Kazimieras Ilginis (Panevėžys); generalinis sekretorius Eligijus Valskis (Tauragė);
2002-2005 Prezidentas Dainius Kepenis, viceprezidentai Povilas Vodopalas (Panevėžys) ir Gražina Petrošienė (Kaunas),  gen. sekretorius Eligijus Valskis.
2005-2008 Prezidentas Dainius Kepenis, viceprezidentai Gražina Petrošienė (Kaunas) ir Algimantas Ulickas (Vilnius),  gen. sekretorius Eligijus Valskis.
2008 03 16 Prezidentu perrinktas Dainius Kepenis, gen. sekretorius Eligijus Valskis (2008 03 16 – 2009-03), 2009 m. kovo m. valdybos posėdyje išrinkti viceprezidentai Sigita Kriaučiūnienė (Ukmergė), Eligijus Valskis
2011 03 05 – 2016-10-31 Prezidentas Dainius Kepenis, viceprezidentai Sigita Kriaučiūnienė, Eligijus Valskis.

2017-03-25 iki 2023-09-30 Prezidentas Simonas Dailidė, viceprezidentės Lukrecija Augustaitytė ir Sigita Kriaučiūnienė

2023-09-30 iki dabar Prezidentas Simonas Dailidėviceprezidentai Kristina Ragauskaitė-Grigonė ir Arminas Mockevičius

2016 10 09 Prezidentas Dainius Kepenis išrinktas į LR Seimą, dirba sveikatos komitete, kartu su prof. Algimantu Kirkučiu įkūrė jame sveikos gyvensenos pakomitetį. Iš LSS prezidento pareigų atsistatydino 2016-10-31.

Žymiausi veikėjai:

Eduardas Girčys, pedagogas, keliautojas ,Vilniaus Juvenologų klubo vadovas
Ksavera Vaištarienė (a.a. 2020 m.), vegetarų draugijos prezidentė, Vilnius
Aleksandras Žarskus, pedagogas, Kaunas
Danutė Kunčienė, Žolinčių akademijos prezidentė, Kaunas
Vladas Vitkauskas, alpinistas, Vilnius
Eugenija Guogienė (a.a. 2019 m.), gydytoja, Vilnius
Kazimieras Ilginis, pedagogas, Panevėžys
Vincas Dineika, dizaineris, Vilnius

7. Ryšiai su tarptautinėmis, užsienio šalių organizacijomis.

Nuo 1997 10 06 Lietuvos sveikuolių sąjunga yra EGREPA (European Group for Research into Elderly and Physical Activity – Europos vyresniojo amžiaus žmonių fizinio aktyvumo tyrimo grupė).

Nuo 1999 m. ANHS (American Natural Hygiene Society – Amerikos natūraliosios higienos organizacijos) narė.

Scroll to Top

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.